sobota, 16 lutego 2013

Patronat Naukowy Konferencji Lekarzy Estetycznych 20-21.04.2013 Warszawa


 Szanowni Państwo!

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Konferencje poświęconą powikłaniom w medycynie estetycznej i chirurgii plastycznej.

Konferencja odbędzie się 20-21 kwietnia 2013 roku, w hotelu Sofitel Victoria w Warszawie. Spotkanie połączy kilkaset osób, będą to lekarze i kosmetolodzy. 

Mamy do zaoferowania ciekawe wykłady o wysokim poziomie merytorycznym, przygotowane przez wybitnych ekspertów w dziedzinie medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, patomorfologii, anatomii prawidłowej, dermatologii, ginekologii, mikrobiologii, ortodoncji, stomatologii, fotografii oraz historii sztuki. 

Uwzględniamy również zajęcia warsztatowe, na których każdy uczestnik będzie mógł zobaczyć jak pracują doświadczeni lekarze. 


Konferencja jest świetną możliwością do wymiany doświadczenia i zapoznania się z najnowszymi trendami w medycynie estetycznej. Jest również szansą na oswojenie się z tematem powikłań. Nasze spotkanie ma na celu sprowokowanie otwartej dyskusji na temat powikłań w medycynie estetycznej i pokazanie prostych sposobów ich unikania, likwidowania i leczenia. 


Jesteśmy bardzo otwarci na aktywną współpracę w tworzeniu Konferencji Lekarzy Estetycznych. Czekamy na wszelkie propozycje i wskazówki z Państwa strony w celu ulepszenia naszego projektu.  Zapraszamy do współudziału w Konferencji, która zapewni wzajemne korzyści i przyczyni się do sukcesu całego wydarzenia.       
                                                 
Serdecznie zapraszamy!   

Organizatorzy Konferencji  
 • Dr n. med. Wojciech Marusza 
 • Anna Jaskiewicz FeelBeauty.eu 
 • Katarzyna Marusza Akademia Rzeźbienia Twarzy

sobota, 28 lipca 2012

Czerniak - zidentyfikowano gen promujący!


Czerniak jest szczególnie agresywny i coraz bardziej powszechny w Szwajcarii. Mimo intensywnych badań, wciąż jednak nie ma leczenia. Naukowcy z Uniwersytetu w Zurychu odkryli gen, który odgrywa kluczową rolę w tym raku skóry. Pomijanie tego genu u myszy hamuje rozwój czerniaka i jego rozprzestrzenianie - odkrycie to może utorować drogę dla nowych form terapii.

Do niedawna zakładano, że guz składa się z wielu równorzędnych komórek, którei mogą przyczynić się do wzrostu nowotworu. Według hipotezy nowszej, guz może również składać się z nowotworowych komórek macierzystych raka i innych mniej agresywnych komórek nowotworowych. Normalnie komórki macierzyste są odpowiedzialne za powstawanie narządów. Komórki macierzyste raka można podzielić w sposób bardzo podobny i rozwijają się w innych komórkach nowotworowych, tworząc guz. Efektywne leczenie nowotworu przede wszystkim więc musi zwalczać komórki macierzyste raka. W konsekwencji, naukowcy z Uniwersytetu w Zurychu kierowani przez prof Sommer'a postanowili dowiedzieć się, czy mechanizmy, które są ważne dla zdrowych komórek macierzystych mogą również odgrywać rolę w komórkach macierzystych raka.


Regulujący gen odkryto w guzie

Zespół profesora Sommera we współpracy z dermatologami i patologami miał zbadać, czy komórki z cechami tych specyficznych komórek macierzystych są obecne w ludzkiej tkance guza. "To było istotą, jak udało nam się udowodnić na podstawie licznych biopsji wykonanych u chorych na czerniaka," mówi Sommer.W szczególności jeden gen, który skutecznie kontroluje komórki macierzyste programu był bardzo aktywny w całej tkance nowotworowej. Gen ten, który jest znany jako "Sox10", jest niezbędny do podziału komórek i przeżycia komórek macierzystych.


Tłumienie genu hamuje raka

Kolejnym krokiem badaczy z Zurychu było sprawdzenie jak Sox10 działa w ludzkich komórkach czerniaka. Ustalili, że gen kontroluje również komórkami macierzystymi w komórkach nowotworowych i jest niezbędny do podziału komórek. W celu potwierdzenia tych wyników w żywym organizmie, naukowcy ostatecznie użyli myszy, które posiadają podobne mutacje genetyczne do tych znalezionych w ludzkim czerniaku. Co ciekawe, tłumienie Sox10 w tym modelu zwierzęcym całkowicie hamuje powstawanie i rozprzestrzenianie się nowotworu.


"Nasze badania pokazują, że guz prawdopodobnie może być traktowany przez atakowanie jego komórek macierzystych", stwierdza Sommer. Wyniki te pokazują, że badania takie mogą być przede wszystkim skuteczne dzięki ścisłej współpracy i świadomym wykorzystaniu synergii między podstawowymi badaczami i klinicystami.

źródło: sciencedaily.com

niedziela, 17 czerwca 2012


SPRAWOZDAWCZE WALNE ZGROMADZENIE
CZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA KOSMETOLOGII I MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

SPRAWOZDANIE

Ad 1 Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie odbyło się 26 maja 2012 roku o godzinie 15:00 i zostało zwołane zgodnie z decyzją Zarządu Głównego z dnia 21 kwietnia 2012 roku.
 • I Walne Zgromadzenie otworzył Prezes obecnego Zarządu Głównego o godzinie 15:00.
  Po powitaniu przybyłych na zjazd członków PSKME przystąpiono do realizacji porządku obrad.
 • Do Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie Przewodniczący i Protokolant zgłoszono
  Panią Milenę Nitschke oraz Panią Annę Malinowską. W głosowaniu jawnym dokonano wyboru:
  • Przewodniczący I Walnego Zgromadzenia PSKME – Pani Anna Malinowska
  • Protokolant I Walnego Zgromadzenia PSKME – Pani Milena Nitschke
Ad 2 Przewodniczący zgromadzenia przedstawił obecnym porządek obrad, który został zaakceptowany jednogłośnie.
Ad 3 Przystąpiono do wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej oraz wnioskowej, do których zgłoszono kolejno Panią Annę Wydrę, Panią Joannę Niemiec, Panią Martę Skorek, Panią Annę Sobczyk oraz Panią Sabinę Serafin.
 • Do komisji mandatowo-skrutacyjnej jednogłośnie wybrano Panią Annę Sobczyk oraz Panią Joannę Niemiec.
 • Do komisji wnioskowej jednogłośnie wybrano Panią Annę Wydrę, Panię Martę Skorek oraz
  Panią Sabinę Serafin.
Ad 4 Rozpatrzenie sprawozdań:
 • Prezes Zarządu Głównego PSKME przedstawił Sprawozdanie Merytoryczne Zarządu z działalności za rok 2011. Sprawozdanie zostało zaakceptowane jednomyślnie przez obecnych na zjeździe Członków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym.
 • Prezes Zarządu Głównego PSKME przedstawił Sprawozdanie Finansowe Zarządu za 2011 rok. Obecni podczas I Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia PSKME przyjęli je jednogłośnie.
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej PSKME przedstawił Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  za rok 2011. Podsumowanie zostało zaakceptowane jednomyślnie.
 • Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego w swoim sprawozdaniu stwierdził, że nie wpłynęły żadne wnioski do rozpatrzenia w roku 2011.
Ad 6 Po zakończeniu dyskusji nad sprawozdaniami zgromadzeni podjęli uchwały dotyczące Sprawozdawczego Zgromadzenia Walnego.
Ad 7 W ramach wytycznych działalności Stowarzyszenia na rok 2012 rozpoczęto dyskusję:
 • Współpraca kosmetologa z lekarzem dermatologiem – Pani Anna Sobczyk zabrała głos także
  w kwestiach członkostwa oraz współpracy w zakresie branży medycyny estetycznej.
 • Strona internetowa – Pani Marta Skorek oraz Pani Anna Wydra zabrały głos w kwestii tworzenia strony internetowej, w tym możliwości pozyskania środków finansowych na ten cel. Pani Joanna Niemiec oraz Pani Anna Malinowska przedstawiły możliwości dotyczące serwerów
  i administracji oraz kwestii związanych z promocją internetową.
 • Szkolenia – Pani Marta Skorek przedstawiła możliwości i perspektywy z punktu widzenia doświadczonego szkoleniowca/trenera oraz aspekty rozwoju członków organizacji.
 • Ankiety – Pani Anna Wydra zabrała głos w kwestii istoty tworzenia ankiet poglądowych
  dla późniejszych starań i petycji dotyczących regulacji aspektów prawnych w zawodzie kosmetologa, w tym także branży medycyny estetycznej. Zatwierdzono także możliwość prowadzenia ankiet online.
 • Targi i imprezy branżowe – Rozpatrzono zaplanowane imprezy branżowe oraz konferencje naukowe pod kątem ewentualnego wsparcia honorowego, medialnego i pokrewnych.
 • Periodyk – Pani Marta Skorek zabrała głos w kwestii rejestru czasopisma w formie papierowej
  oraz online. Odbyła się także dyskusja na temat numeru ISBN.
 • Ministerstwo Zdrowia – Pani Marta Skorek rozpoczęła analizę możliwości korespondencji
  z osobami decyzyjnymi w kwestiach zawodu kosmetologa. Zatwierdzono podjęcie działań w celu stworzenia wzoru dla Ministerstwa Zdrowia.
 • 1% dla Organizacji Pożytku Publicznego – Z uwagi na fakt, że PSKME stanowi organizację
  non-profit, a finanse są niezbędne do realizacji założeń statutowych, zatwierdzono starania
  o możliwość przekazywania 1% podatku na działania Stowarzyszenia.
 • Uczelnie oraz możliwość kontaktu – Pani Milena Nitschke zaproponowała kontakt z Samorządami Uczelni (w tym plakaty-odrywane) w celu nawiązaniu długotrwałych relacji mających wpłynąć
  na zmiany w ustawodawstwie oraz poziomie kształcenia kosmetologów.
 • Organizacja, w tym Patronat Medialny konferencji Medi-SPA – po ogólnej dyskusji, dopuszczono możliwość wzięcia udziału w tworzeniu konferencji.
 • Dofinansowania, w tym dotacje
 • Dostępność do deklaracji członkowskich – Aby ułatwić zainteresowanym dołączenie do Polskiego Stowarzyszenia Kosmetologii i Medycyny Estetycznej zatwierdzono zwiększenie dostępności
  do deklaracji członkowskich, w tym druczków do rachunków oraz wpłat na konto podczas bezpośrednich spotkań.
 • Media o nas – W związku z rosnącym zainteresowaniem mediów działaniami Stowarzyszenia, Prezes Zarządu Głównego zaproponował możliwość przesyłania plików oraz skanów dokumentujących działania organizacji w celu przybliżenia założeń, które zostały już zrealizowane. Inicjatywa została zaakceptowana jednogłośnie.
 • Nagrody – Pani Anna Sobczyk, Pani Anna Wydra oraz Pani Marta Skorek rozpoczęły dyskusję na temat nagradzania firm oraz osób prywatnych, które wpływają na rozwój kosmetologii i medycyny estetycznej. Poddano także analizie umożliwianie odbywania praktyk i szkoleń Członkom Stowarzyszenia oraz darowizny.
 • Lista Konsultacji Społecznych
 • Dni Otwarte Uczelni, a możliwość edukacji przyszłych studentów kosmetologii – Temat przybliżony przez Panią Joannę Niemiec oraz Panią Annę Malinowską
Ad 8 Nie zgłoszono żadnych wolnych wniosków.
Ad 9 Przewodniczący Zgromadzenia dokonał oficjalnego zamknięcia obrad I Walnego Zgromadzenia Polskiego Stowarzyszenia Kosmetologii i Medycyny Estetycznej.piątek, 20 kwietnia 2012

6. SPA & WELLNESS


Zapraszamy na szkolenia i wykłady 25-26 maja 2012 roku w ramach 6 Targów SPA & WELLNESS w Krakowie.

Polecamy wykłady prowadzone przez naszych Członków:
 • Martę Skorek
 • Annę Wydrę
 • Annę Sobczyk
Mamy nadzieję, że nasza obecność wniesie do programu sporo wartości merytorycznych, a osoby, które zdecydują się przyjść na targi, zapraszamy także na nasze stanowisko.

piątek, 30 marca 2012

6. SPA & WELLNESS - odkrywamy sekrety zdrowia i urody!Nowości z zakresu medycyny estetycznej, pokazy technik masażu relaksacyjnego oraz leczniczego, zabiegów nieinwazyjnych wykorzystujących dermokosmetyki, kosmeceutyki i urządzenia kosmetyczne, markowe kosmetyki, innowacyjne terapie i technologie.


25 i 26 maja 2012 r. w Krakowie odbędzie się jedyna profesjonalna impreza w Polsce poświęcona tylko i wyłącznie branżom SPA i wellness. W ramach targów zapraszamy na szkolenia i wykłady.Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział w wykładach i szkoleniach, a osoby z branży, które wypełnią formularz rejestracyjny on-line mogą bezpłatnie zwiedzać Targi SPA & WELLNESS 2012.W programie m.in.:
 • Współpraca kosmetologa i dermatologa – Anna Sobczyk, Polskie Stowarzyszenie Kosmetologii i Medycyny Estetycznej,
 • Regulacje prawne dotyczące zawodu kosmetyczki i kosmetologa – Marta Skorek, Polskie Stowarzyszenie Kosmetologii i Medycyny Estetycznej,
 • Rekrutacja personelu SPA - Czym się kierować dobierając pracowników - Aneta Szulc, SPA-Project,
 • Optymalizacja kosztów w hotelu (lub ośrodku) SPA - Marcin Podobas, Partner Projekt Hotel

Zapraszamy!
Polskie Stowarzyszenie Kosmetologii i Medycyny Estetycznej
Polish Society of Cosmetology and Aesthetic Medicine